KANCELARIA PRAWNA
 

 

Kancelaria Prawna

Dr Krzysztof Cywiński Radca Prawny
 

ul. Żeromskiego 65 lok. 206, 26-600 Radom

 

REGON 670930361, NIP 796-140-72-26

 

Rachunek bankowy:

57124017891111000007775598

Bank PEKAO S.A. I O. Radom

 

 

W zakresie działalności Kancelarii Prawnej dr Krzysztof Cywiński świadczy głównie usługi:
 

 • udzielania porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania projektów umów, pism i aktów prawnych,
 • sporządzania informacji, analiz i opinii prawnych,
 • zastępstwa prawnego,
 • zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • poprzez udział w mediacjach
 • zakładania, przekształcania oraz likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych,
 • opracowania projektów restrukturyzacji zadłużeń przedsiębiorców,
 • obsługi prawnej procesów inwestycyjnych,
 • poprzez udział w negocjacjach,
 • doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą,
 • doradztwa podatkowego i księgowego.
   

Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych ustalane jest w drodze umowy z klientem. Podstawę tych ustaleń stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349 z późn. zm.).

 

Dr Krzysztof Cywiński przyjmuje także zlecenia na stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

 


Dr Krzysztof Cywiński - radca prawny.
Radom, ul. Żeromskiego 65, pok. 206 Tel. 48 3899990, 48 3624500, kom. 601 330 082.

Serdecznie zapraszam