zasady współpracy zasady współpracy kontakt
KANCELARIA
  Dr KRZYSZTOF CYWIŃSKI (ur. 1954 r.) - radca prawny,

magister prawa, doktor nauk ekonomicznych, ukończył aplikację sądową, wpisany na listę radców prawnych pod nr KL-R-219.

Praktykuje głównie w zakresie prawa gospodarczego i finansowego.
Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie podatkowym i bilansowym.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, tak krajowych, jak i zagranicznych, w szczególności w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych, fuzji, przejęć i przekształceń przedsiębiorstw oraz obsługi procesów inwestycyjnych.

Autor licznych ekspertyz i opinii prawnych oraz audytów prawnych, podatkowych i prawno-ekonomicznych, koncepcji spółek prawa handlowego, a także nietypowych umów gospodarczych.
Współautor licznych programów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz analiz sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
Obok praktyki we własnej kancelarii prawnej, jest również wspólnikiem i współzarządzającym w spółce biegłych rewidentów "B&C&Auditors" Doradztwo i Usługi Audytingowe Sp. z o. o. w Radomiu, a także nauczycielem akademickim i wykładowcą podstaw prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, prywatnego i publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego i podatkowego
w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu.

Posługuje się językiem angielskim.